*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Porozumienie o współpracy Impexmetal SA i AGH

 
Poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących procesów wytwórczych w zakresie produkcji stopów aluminium oraz poszukiwania nowoczesnych, o lepszych własnościach wytrzymałościowych materiałów na bazie stopów aluminium, szczególnie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, przewiduje porozumienie podpisane 2 czerwca przez Impexmetal SA i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 
Poza tym  strony deklarują  wspólne działania w zakresie kształcenia umożliwiającego dostosowanie profilu absolwenta do aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy w obszarze przemysłu metalurgii stopów aluminium, poprzez konsultacje i propozycje kierunków zmian, doskonalenia i uzupełniania oferty dydaktycznej AGH oraz możliwość prowadzenia tak zwanych doktoratów wdrożeniowych.
 
Umowę parafowali Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis oraz z ramienia Impexmetal SA prezes zarządu Małgorzata Iwanejko i członek zarządu, dyrektor zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin Jan Woźniak.
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting