*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

W dniu 6 października 2017r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  Krakowie. Dziekan wydziału  prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych wygłosił przemówienie inauguracyjne, później nastąpiła uroczysta immartykulacja studentów pierszego roku. Gościem wydziału był  Paweł Rutecki Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Impexmetal SA Aluminium Konin.

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting