*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Podsumowanie 18 Konkursu Ulepszeń

Osiemnasta edycja konkursu ulepszeń już za nami. W  2017 roku pracownicy Impexmetal SA Aluminium Konin zgłosili 79 ulepszeń z czego aż 64 zostały przyjęte do realizacji.  Oceniano je w kategoriach najciekawszego ulepszenia techniczno-technologicznego, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz administracyjno-biurowej. Przy ocenianiu komisja brała pod uwagę efekty wdrożonych usprawnień. Autorzy najlepszych rozwiązań otrzymali nagrody pieniężne, a uroczyste  wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 2 marca. 

18 Konkurs Ulepszeń

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting