*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Podpisanie umowy patronackiej z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

9 marca Impexmetal SA Aluminium Konin podpisał umowę patronacką z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Dzięki porozumieniu w szkole stworzone zostaną klasy patronackie w Technikum (w zawodzie technik mechatronik) i Branżowej Szkole I Stopnia (w zawodzie mechatronik). W tym drugim przypadku, uczniowie będą pracownikami młodocianymi Impexmetal SA.
W ramach umowy patronackiej Impexmetal SA Aluminium Konin oferuje m.in. pomoc finansową i sprzętową w doposażeniu szkolnej pracowni mechatronicznej, która umożliwi kształcenie uczniów oraz pozwoli na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.  
Uczniowie klas patronackich będą mieli duże szanse na zatrudnienie w Impexmetal SA, natomiast  najlepsi będą mogli liczyć na  stypendia.

Podpisanie umowy między dyrektorem ZSGE – Januszem Kamińskim, a dyrektorem zarządzającym Impexmetal SA Aluminium Konin – Janem Woźniakiem, odbyło się w obecności kierownika szkolenia praktycznego ZSGE, kierownika działu kadr, płac i spraw administracyjnych oraz specjalisty ds. szkoleń Impexmetal SA.

Umowa patronacka z ZSGE

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting