*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Drzwi Otwarte Aluminium Konin 05.05.2018

ZAPRASZAMY

Rodziny Hutników oraz Mieszkańców Konina i okolic do zwiedzania Aluminium Konin
w dniu 5 maja 2018 roku w godzinach od 11:00 do 15:00.
 
Zwiedzaniem objęte zostaną wydziały produkcyjne tj. odlewnia oraz walcownia. Oprowadzać będą przewodnicy, którzy zapoznają Państwa z profilem naszej działalności oraz procesem produkcji wyrobów. Grupy, maksymalnie 20 osobowe, będą wchodzić na zakład co 30 minut począwszy od godz. 11:00; planowany czas zwiedzania dla każdej z grup wynosić będzie około 1,5 godziny. Zbiórka osób zainteresowanych przy bramie wjazdowej na odlewnię.  Pracowników prosimy o zabranie ze sobą przepustek pracowniczych, pozostałe osoby dowodów osobistych, a młodzież legitymacji szkolnych. Podczas zwiedzania zakładu wymagane będzie założenia kasku ochronnego, który zapewni nasza firma. Miejsca parkingowe przed i za „dawnym budynkiem biurowca” będą do Państwa dyspozycji.
Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy dzieci w wieku od lat 12 i uprzedzamy, że warunek wiekowy dla dzieci będzie bezwzględnie przestrzegany.

 
Serdecznie zapraszamy.

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting