*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Huta chce szkolić przyszłych pracowników

Wracając do tradycji, wzorem lat, w których uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności zawodowe w hucie, Impexmetal SA Aluminium Konin zamierza od nowego roku szkolnego rozpocząć płatne praktyki dla uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych. W związku z tym maju w szkole rozpocznie się rekrutacja na następujące kierunki: mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter - elektronik oraz elektryk.
Impexmetal SA Aluminium Konin przewiduje, że po 3 latach nauki najlepsi absolwenci zostaną zatrudnieni w przedsiębiorstwie.

Planowana rekrutacja jest efektem realizowanych inwestycji, które pociągają za sobą konieczności zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, przygotowanych do pracy na nowoczesnych liniach produkcyjnych. 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting