*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Aluminiowe inwestycje

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wzrost sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów to podstawowe cele inwestycji prowadzonych w Impexmetal SA Aluminium Konin. W latach 2013-14 wydano 40 mln zł, na lata 2015-17 planowane są nakłady w wysokości około 100 mln zł.

W 2013 roku zainstalowano nowoczesny piec obróbki cieplnej, a w minionych dwunastu miesiącach kompleksowo zmodernizowano walcarkę zimną do taśm aluminiowych, która jest podstawowym urządzeniem produkcyjnym. Urządzenia zaprojektowano według najwyższych standardów technologicznych, instalując nowoczesne układy regulacji i kontroli procesu, dbając także o oszczędność w zużyciu energii.
Dzięki tym inwestycjom rok 2015 ma być rekordowy, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż wyrobów walcowanych. Planowana jest ona na poziomie 85 tys. ton. Przewiduje się również najwyższą w historii sprzedaż do branż motoryzacyjnej i opakowaniowej, która ma stanowić ponad 35% sprzedaży ogółem.
Nakłady na rozwój  zaplanowane na lata 2015-17 wyniosą około 100 mln zł. Będą one podzielone na dwa etapy.

Pierwszy dotyczy instalacji maszyn i urządzeń tworzących ciąg technologiczny pozwalający na zwiększenie  produkcji aluminiowych wyrobów wielowarstwowych, które znajdują zastosowanie w sektorze motoryzacyjnym. Najważniejsze urządzenia, które zostaną zainstalowane to piec topielny wyposażony w system ujednorodniania ciekłego metalu, współpracujący z węzłem odlewu półciągłego, piec do homogenizacji wlewków oraz piła do poziomego i pionowego cięcia wlewków.

Drugi etap programu rozwoju ukierunkowany jest na wzrost produkcji cienkich wyrobów płaskich o wyższym stopniu przetworzenia przeznaczonych dla przemysłu opakowaniowego (zakrętki, puszki spożywcze).  Aby to osiągnąć przewidziane są następujące inwestycje:  instalacja maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej i cięcia na arkusze , usprawnienia istniejącego parku maszynowego oraz   rozbudowa istniejącej infrastruktury, w tym wydłużenie istniejącej hali produkcyjnej.

Planowane korzyści z inwestycji to wprowadzenie nowych wyrobów wielowarstwowych, obniżenie kosztów produkcji poprzez zastąpienie zakupu surowców przez produkcję własną oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.  

Jednocześnie w ramach projektu B+R (Badania i Rozwój), we współpracy z jednostkami badawczymi, opracowywane będą i wdrażane do produkcji nowe stopy aluminium oraz technologie procesów przeróbki plastycznej, zapewniające uzyskanie odpowiednich własności użytkowych produktu końcowego.  
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting