*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Ulepszenia po raz piętnasty

W 2014 roku ponad 40 pracowników Impexmetal SA Aluminium Konin zgłosiło w sumie 54 ulepszenia, z czego zrealizowano 49. Oceniano je w kategoriach: najciekawszego ulepszenia techniczno-technologicznego, dla poprawy bezpieczeństwa pracy i administracyjno-biurowego oraz największej liczby zgłoszonych ulepszeń. Przy ocenianiu komisja brała pod uwagę efekty wdrożonych usprawnień. Autorzy najciekawszych rozwiązań otrzymali nagrody pieniężne. Konkurs przeprowadzono po raz piętnasty.

W kategorii techniczno-technologicznej 1 miejsce przyznano Dominikowi Wróblewskiemu (Walcownia) za ,, Zmianę sposobu czyszczenia rolki płaskości na WZ2”. Drugie miejsce otrzymał Waldemar Kubicki (Odlewnia) za ,,Zmianę położenia termopary do pomiaru temperatury metalu”, a trzecie Piotr Witkowski (Walcownia) za ,,Czujnik pomiaru grubości wlewka”.

Wyróżnienia przyznano: Ryszardowi Dembińskiemu (Walcownia) za ,,Rolki”, Włodzimierzowi Gabrysiakowi (Walcownia) za ,,Stół do oceny taśmy Metalcolor”, Markowi Gospodarkowi i Zbigniewowi Tończykowi (obaj Walcownia) za ,Modernizację przełącznika zasilania silników chłodni wentylatorowych”, Eugeniuszowi Szczotce (Walcownia) za ,,Zapobieganie uszkodzeniom bloków po ofrezowaniu i przyspawaniu okładek platerowych” oraz Waldemarowi Kubickiemu (Odlewnia) za ,,Pływak ceramiczny do regulacji przepływu metalu”.
 
W kategorii najciekawsze ulepszenie dla poprawy bezpieczeństwa pracy przyznano 11  wyróżnień. Otrzymali je: Michał Sobieraj (Walcownia) za ,, Zamontowanie barierki przy silniku od napędu głównego walcarki WZ4 – maszynownia”, Andrzej Majkowski (Walcownia) za ,,Zaprojektowanie i wykonanie wieszaków do tulei stalowych”, Jarosław Woźniak (Walcownia) za ,,Ułatwienie załadunku i rozładunku tulei”, Krzysztof Robak za ,, Montaż barierki oddzielającej od ciągu komunikacyjnego”, Łukasz Wypychowski (Walcownia) za ,,Połączenie haków używanych do składowania podpórek do wymiany wałów płaskownikiem oraz pomalowanie ich na jaskrawy kolor”, Krzysztof Woźniak (Walcownia) za ,,Wyznaczenie i ustawienie 4 stojaków obok szlifierki SAX1”, Ryszard Dembiński (Walcownia) za ,,Wykonanie zabezpieczenia wózka w celu wyeliminowania swobodnego ruchu wózka (kliny pod koła)”, Jerzy Pilarczyk (Walcownia) za ,,Podniesienie podestu mające na celu uniknięcie wypadku” oraz za ,,Montaż lampy i sygnału dźwiękowego informującego postronnych pracowników o potencjalnym zagrożeniu”, Tomasz Grzyb (Odlewnia) za ,, Zastosowanie przykręcanej do rynny zastawki rynny UPCO2”, Waldemar Kubicki (Odlewnia) za ,, Wykonanie pokrywy termicznej nad komorą reaktora”, Karol Adamczyk (Laboratorium) za ,, Zaprojektowanie i wykonanie wkładu do dygestorium do trawienia płyt makro”.

Wyróżnienie specjalne za najciekawsze ulepszenie w kategorii administracyjno-biurowej otrzymał Adam Mieczyński (Odlewnia) za ,, Wizualizację uprawnień pracowników Odlewni”, a wyróżnienia przyznano Marcie Tomaszewskiej (Dział Handlowy) za ,, Modyfikację budowy zamówienia z uwzględnieniem magazynów HAK” i Ewie Derbiszewskiej-Jęchorek (Laboratorium) za ,, Aktywny arkusz kalkulacyjny programu Excel dotyczący bonów posiłkowych”.

W 2044 roku najwięcej ulepszeń - 5 - zgłosił Jerzy Pilarczyk. Cztery spośród jego pomysłów zostały zrealizowane. Waldemar Kubicki i Karol Adamczyk zaproponowali po cztery ulepszenia i wszystkie zostały zastosowane.
 
W dotychczasowych piętnastu edycjach konkursu zgłoszono 1688 ulepszeń, z czego zrealizowano 1347.
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting