*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Aktualności aluminium

Aluminium 2015. Biznes – Trendy - Technologie

Na konferencji, której organizatorem był magazyn ,,Nowa stal”, po raz pierwszy w historii spotkali się przedstawiciele niemal wszystkich sektorów polskiej branży aluminium. Jej celem była prezentacja aktualnej kondycji jednej z...

Walcownia otwarta dla zainteresowanych

Około 250 osób skorzystało z naszego zaproszenia i zapoznało się w sobotę, 23 maja 2015 roku, z pracą Wydziału Walcowni. Do możliwości zwiedzania zakładu w ramach ,,Dnia Hutnika” wróciliśmy po kilkuletniej przerwie i cieszymy się z...

Wyróżnienia na balu

W balu z okazji ,,Dnia Hutnika”, który odbył się 16 maja 2015 roku po kilkuletniej przerwie, uczestniczyło kilkudziesięciu wyróżniających się pracowników Impexmetal SA Aluminium Konin wraz z osobami towarzyszącymi. 

Huta chce szkolić przyszłych pracowników

Wracając do tradycji, wzorem lat, w których uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności zawodowe w hucie, Impexmetal SA Aluminium Konin zamierza od nowego roku szkolnego rozpocząć płatne praktyki dla uczniów klas zawodowych Zespołu...

Ulepszenia po raz piętnasty

W 2014 roku ponad 40 pracowników Impexmetal SA Aluminium Konin zgłosiło w sumie 54 ulepszenia, z czego zrealizowano 49. Oceniano je w kategoriach: najciekawszego ulepszenia techniczno-technologicznego, dla poprawy bezpieczeństwa pracy i...

Aluminiowe inwestycje

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wzrost sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów to podstawowe cele inwestycji prowadzonych w Impexmetal SA Aluminium Konin. W latach 2013-14 wydano 40 mln zł, na lata 2015-17 planowane są nakłady w...
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting