*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Wyróżnienia na balu

W balu z okazji ,,Dnia Hutnika”, który odbył się 16 maja 2015 roku po kilkuletniej przerwie, uczestniczyło kilkudziesięciu wyróżniających się pracowników Impexmetal SA Aluminium Konin wraz z osobami towarzyszącymi.  
 
W części oficjalnej dyrektor zarządzający Jan Woźniak poinformował o znacznych inwestycjach, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wzrost sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów. W latach 2013-14 wydano na ten cel 40 mln zł. Dzięki tym przedsięwzięciom bieżący rok ma być rekordowy, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż wyrobów walcowanych. Planowana jest ona na poziomie 85 tys. ton. Nakłady na rozwój zaplanowane na lata 2015-17 wyniosą około 100 mln zł Zrealizowanie tego programu inwestycyjnego pozwoli na wzrost produkcji i sprzedaży wyrobów płaskich do 100 tys. ton rocznie, w tym wyrobów cienkich do 36 tys. ton w 2017 oraz 40 tys. ton w roku 2019.
W trakcie imprezy uhonorowano wyróżniających się pracowników. Odznakę ,,Za zasługi dla  Miasta Konina” z rąk prezydenta Konina Józefa Nowickiego otrzymał Rober Jeżak – dyrektor produkcji. Odznaki ,,Zasłużony dla Aluminium Konin” otrzymali: Krystyna Koszela – wagowa (zatrudniona od 1979 roku), Waldemar Dobry – laborant, brygadzista laboratorium wytrzymałościowego (1988), Andrzej Frontczak - kierownik Działu Produktów i Technologii (1997), Mirosław Lewandowski - walcownik walcarki zimnej (1979), Henryk Pieszak - wytapiacz odlewacz metali nieżelaznych (1987), Waldemar Poniecki - operator linii obróbki blach i taśm, brygadzista (1987), Sławomir Świecki - operator linii obróbki blach i taśm, brygadzista (1986). 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting