*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Aluminium Konin wystawia na sprzedaż lub dzierżawę swoje obiekty

oferuje do sprzedaży lub dzierżawy następujące obiekty:


1. Ośrodek „MIKORZYN”
2. Klub „HUTNIK”

 
Szczegółowych informacji udziela Pan Jarosław Czerniak,
tel. 63/247-48-44, kom.695/107-227
 
Oferty pisemne prosimy składać na adres:
IMPEXMETAL S.A. Aluminium Konin
ul.Hutnicza 1,  62-510 Konin
lub
na adres e-mail: j-czerniak@aluminium-konin.com.pl
do dnia 30 lipca 2015r.
 
Oferenci zostaną poinformowani indywidualnie o wyniku rozpatrzenia złożonej oferty w terminie do 20 sierpnia 2015r.
 
IMPEXMETAL S.A. Aluminium Konin zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting