*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Sukces z aluminium

W najnowszym wydaniu magazynu Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy ukazał się wywiad z Janem Woźniakiem, dyrektorem zarządzającym Impexmetal SA Aluminium Konin zatytułowany ,,Sukces z aluminium”.  
Rozmowa dotyczy aktualnej sytuacji i przyszłości branży metali nieżelaznych oraz prowadzonych w Koninie i planowanych inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.  
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting