*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Zapytania ofertowe na przeprowadzenie badań przemysłowych


Konin, 17.02.2016
Zapytania ofertowe
 
Dotyczą: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
RD09-6 w dziedzinie nauk stosowanych

Zamawiający:
Impexmetal S.A. Aluminium Konin
 
siedziba:
ul. Jagiellońska 76,
03-301 Warszawa
 
miejsce wykonywania działalności:
ul. Hutnicza 1
62-510 Konin

Szczegółowe opisy przedmiotu zapytań  
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting