*
polski english ue
MENU
rotator1_18

Ulepszenia po raz szesnasty

W dniu 19.02.2016 odbyło się  uroczyste spotkanie z laureatami Konkursu ulepszeń 2015.
 
Każdego roku kilkadziesiąt osób proponuje rozwiązania, które przynoszą konkretne efekty, z powodu osobistego zaangażowania pracowników huty w poprawę warunków, organizacji lub jakości pracy. 
W tej edycji konkursu wzięło udział  ponad 50 pracowników, którzy zgłosili w sumie 97 ulepszeń, z czego 84  zostało zrealizowanych.
 
W Konkursie  Ulepszeń za 2015 rok ,nagrodzonych zostało 25 autorów  najlepszych  i zarazem  najciekawszych ulepszeń w  następujących kategoriach: ulepszenie techniczno- technologiczne,  ulepszenie dla poprawy bezpieczeństwa pracy, ulepszenie administracyjno-biurowe, największej  ilości zgłoszonych ulepszeń.
 
Ulepszenie to rozwiązanie dokonane w ramach obowiązku pracy, którego zastosowanie spowoduje poprawę warunków, organizacji lub jakości pracy na stanowisku pracownika, a które może być zrealizowane przy pomocy niewielkich nakładów.
W dotychczasowych szesnastu edycjach konkursu zgłoszono 1785 ulepszeń, z czego zrealizowano 1431.
W tym roku obchodzimy 50. lecie naszego przedsiębiorstwa. Jest to kolejny rok wielomilionowych inwestycji, których celem jest zwiększenie produkcji docelowo do 100 000 ton wyrobów walcowanych wysokiej jakości, skierowanych głownie do przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego.
Wprowadzane każdego roku ulepszenia, będące efektem zaangażowania pracowników huty, przynoszą także wymierne efekty ekonomiczne. Dziękując za zaangażowanie liczę, że w roku jubileuszu, zarówno Państwo tu obecni, jaki i pozostali pracownicy huty, zgłosicie wiele pomysłów, które poprawią warunki, organizację lub jakość pracy.

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting