*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujForeign Distributors Region
 

Sales Team Manager   
Scandinavia, Eastern Europe, Overseas countries
Bogumiła Młyńczak
tel. + 48 63 247 49 54
Mobile +48 695 109 612
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: b.mlynczak@impexmetal.com.pl 
 


 

Regional Sales Manager   
Central Europe, Denmark, Baltic countries
Bartłomiej Mikołajewski
tel. + 48 63 247 46 49
Mobile +48 695 109 602
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: b.mikolajewski@impexmetal.com.pl 
 
Regional Sales Manager   
Germany, Austria, Switzerland, Benelux countries
Artur Rutecki
Tel. + 48 63 247 44 01
Mobile +48 695 109 601
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: a.rutecki@impexmetal.com.pl

 
 
Trader    
Ewa Chojenka - Tomczak
Mobile +48 666 036 710
e-mail: e.chojenka@impexmetal.com.pl

 
 
Trader   
Aneta Chudzińska
Mobile +48 882 490 342
e-mail: a.chudzinska@impexmetal.com.pl

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting