*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Mikorzynie

Impexmetal S.A. Aluminium Konin, 62-510 Konin, ul. Hutnicza 1,
ogłasza, że posiada do sprzedaży lub dzierżawy niżej wymienione nieruchomości:


Ośrodek „MIKORZYN” z bezpośrednim dostępem do jeziora Mikorzyńskiego, gm. Ślesin. 

W skład ośrodka wchodzą:
  1. Nakłady na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 5205 o powierzchni 15,16 ha objętej księgą wieczystą Nr KN1N/00045258/4, położonej w Mikorzynie, gm. Ślesin i dzierżawionej przez Impexmetal S.A. od Skarbu Państwa (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konin z siedzibą w Koninie ul. Gajowa 2) i są to: Budynek Centrum szkoleniowego o pow. użytkowej 2.056 m2 i kubaturze 6.979 m3, 22 domki kempingowe o powierzchni użytkowej od 26,79 m2 do 138,06 m2 wraz z infrastrukturą o powierzchni użytkowej 43,20 m2.
  2. Działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 230/2 o powierzchni 0,97 ha objętej księgą wieczystą KN1N/00040061/1, będącej w użytkowaniu wieczystym Impexmetal S.A., zabudowana budynkiem hangaru o powierzchni użytkowej 424,40 m2 i kubaturze 2.359 m3 będącym własnością Impexmetal S.A.

Powyższe nakłady zlokalizowane są w lesie, nad jeziorem w miejscowości Mikorzyn, gm. Ślesin. Teren jest ogrodzony i posiada utwardzony dojazd (ok. 200 m z drogi krajowej nr 25).
 
Szczegółowych informacji udziela Pan Jarosław Czerniak,
tel. 63/247-48-44, kom.695/107-227
e-mail: j-czerniak@aluminium-konin.com.pl;

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting